Giften

Elke eurocent is welkom en zal goed besteed worden.

Vanaf een bedrag van 40 euro per jaar ontvangt u, in maart van het daaropvolgend jaar, een fiscaal attest. Afhankelijk van de grootte van uw belastbaar inkomen kan u tot 50 % van uw gift recupereren via de belastingdiensten.

Let wel! Giften die via een derde worden gedaan zijn NIET fiscaal aftrekbaar!
Giften betaald via Paypal of gedoneerd via Facebook geven geen recht op een fiscaal attest .

Een eenmalige gift
Stortingen kunnen gedaan worden via KBC, ING en BNP PARIBAS FORTIS, op naam van vzw Oscare, met vermelding ‘gift’. Hieronder vindt u onze rekeningnummers :
KBC IBAN : BE78 7354 4444 4486 – BIC : KREDBEBB
BNP PARIBAS FORTIS IBAN : BE86 0014 3900 0050 – BIC : GEBABEBBU wil uw gift vanachter uw PC uitvoeren? Dat kan, in alle veiligheid, zowel via betaalkaart als kredietkaart.

Volgende rekeningen zijn ook geldig bij Oscare :
ING IBAN : BE30 3200 1622 2211 – BIC : BBRUBEBB
KBC IBAN : BE12 7350 7350 7392 – BIC : KREDBEBB
KBC IBAN : BE18 7450 3651 0465 – BIC : KREDBEBB

Een doorlopende opdracht
Met uw structurele gift steunt u maandelijks de werking van Oscare, en heeft u op deze manier een impact op het leven van mensen. U kan een doorlopende opdracht starten via online banking of door het document doorlopende opdracht ingevuld aan uw bank te bezorgen. U mag het ook naar ons opsturen, dan doen wij verder het nodige.

Gift bij een bijzondere gebeurtenis
Naar aanleiding van een huwelijk, geboorte, verjaardag, jubileum, overlijden of pensionering kan u de genodigden vragen om een bedrag te storten ten voordele van Oscare (rekeningnummers, zie hoger). U beschikt daarbij over de mogelijkheid om achteraf een lijst met de namen van de milde schenkers op te vragen bij Oscare, indien expliciet in de mededeling vermeld. Zo kan u hen persoonlijk bedanken.